logotyp
Mestergruppen Sverige AB

Vår historia

10 år som kedja. Över 100 år av erfarenhet.

I år firar vi 10 år som kedja vilket vi så klart är mäkta stolta över. Och även om vi fyller 10 år som kedja så har flera av våra butiker över 100 år i erfarenhet av byggmaterialhandeln. Men det kanske inte alltid började med just byggmaterialhandel. Vad som däremot är gemensamt för alla våra butiker är viljan att göra våra kunder, dig, bättre. Att vara en självklar del av ditt byggprojekt. 

Som sagt så kanske det inte alltid började med en brädgård och försäljning av byggmaterial. För vissa började resan med två hästar och införandet av hästpension i Sverige och för vissa började allt med en väderkvarn. Följ med på en tidsresa tillbaka i tiden! 

XL-BYGG Retro

XL-BYGG A-trä - 1896

"Tösen och Munter får inte säljas!" Tösen och Munter var hästarna som hela Landskrona kände till då de dagligdags lunkade runt på gatorna i staden under ledning av kusken Olof Friberg. Under mitten av 1900-talet var Tösen och Munters framtid osäker. "Hur skall jag göra med de två hästarna", frågade sig dåvarande ägaren Anders Svensson när han var i begrepp att sälja sitt trävaruföretag.

 

  


XL-BYGG Norrby Trä - 1898

År 1898 grundades Norrby Trä och Byggvaror under namnet Norrby Snickerifabrik. Och som det låter bestod verksamheten mestadels av snickeriarbeten. Och på brädgården i Borås fanns inte bara byggmaterialsäljare, kontorschefen var nämligen en av Borås bästa bowlingspelare. 

 


XL-BYGG Hans Anders - 1850

Det hela började med ett uppförande av en väderkvarn för mer än 150 år sedan. När väderkvarnen väl stod där i sin fulla prakt blev mycket byggmaterialet över. Efter att ha sålt vidare mycket av materialet till andra i bygden föddes således affärsidén. Utöver byggmaterial så var även spannmål en viktig produkt i sortimentet.

 


XL-BYGG Jämjö Trä - 1905

Det började med takpannor och fortsatte 1907 med sågning av timmer. Vid det tillfället har bolaget sju anställda varav bland annat en sågmästare, en hjälpsågare och en kantsågare. Senare samma år arbetas det med både sågning, hyvleri och spånhyvling. Det fortsatte seda 1917 med en ny modern snickerifabrik och en 100 hästkrafter stark ångmaskin. 

 


XL-BYGG Skene Järn - 1931

Det började på några få kvadratmeter med 31 kronor i första dagskassan. Idag finns det yta för mer än 44 000 artiklar.

 


Utan dig är vi ingenting

Att ett företag uppnår en ålder av 100 år är inte helt vanligt. Och att du, vår kund, är det starkaste skälet till att många av våra butiker faktiskt uppnått det är vi helt övertygade om. Utan dig är vi ingenting. Att genom åren få vara med dig hela vägen, i alla delar av byggprocessen. Till det vill vi säga...

 

863x323_nederspasidan.jpg