logotyp
Mestergruppen Sverige AB

Certifierade träexperter

Flest utbildade träexperter i branschen.

XL-BYGG gruppen består av företag i skiftande storlek och med skiftande inriktning. Flertalet av XL-BYGGs delägare har utvecklats från brädgårdar och sågverk och har därigenom ett stort träkunnande. Trä är idag en stor produktgrupp och motsvarar i genomsnitt cirka 35% av sortimentet.

Erfarenhet, utbildning och inriktning har gjort XL-BYGGs delägare till Sveriges ledande träspecialister. Det manifesteras genom kvalitetsstämpeln TRÄEXPERTEN, Certifierad Träspecialist, som bara får användas av kunskapscertifierade butiker. Certifieringen är ett bevis på att samtliga av XL-BYGGs certifierade delägare har en personal med byggmaterialbranschens högsta kompetens, bl.a inom produktkunskap från skog till försäljning.

Flest utbildade träexperter i branschen

XL-BYGG har branschens flest utbildade träexperter enligt Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund. Våra certifierade träexperter hjälper dig med allt som har med virke och träkonstruktioner att göra, exempelvis vid val av virke, dimensionering, byggmetoder och verktyg. Vi kan också hjälpa dig med kapning, plockning, transporter och mycket annat.