logotyp
Mestergruppen Sverige AB

ID06 2.0 – Ny standard! Byt kort senast 21 januari 2020

I oktober 2018 startade ID06 behörighetskort samt elektronisk personalliggare på Sveriges alla byggarbetsplatser. Ett lagkrav som kommit till för att öka säkerheten på arbetsplatsen, motverka svartarbete och främja en sundare konkurrens i byggbranschen. Alla som vistas på byggarbetsplatsen måste alltid bära sitt personliga ID06-kort samt registrera sin närvaro i en elektronisk personalliggare.

21 januari 2020 kommer den gamla kortstandarden (ID06 1.5) att upphöra och en ny uppdaterad standard kommer träda i kraft - ID06 2.0.  Detta innebär att samtliga ID06-kort av den gamla standarden kommer att spärras (oavsett vilket giltighetstid som står på kortet) och ett nytt behörighetskort ID06-kort 2.0 börjar gälla. Anledningen till detta är byte av system för anslutning av företag och individer till en hög tillitsnivå (LoA 2) samt inför säkrare teknik i ID06-kortet. 

Dagens ID06-kort 1.5 är giltigt till och med den 21 januari 2020 och går fortfarande att beställa. Detta gäller däremot bara till 21 januari 2020, oavsett när kortet köptes. 

864x200_ID06_1.jpg 

Ny standard ID06 2.0

Man har utvecklat en säkrare teknisk plattform för att minska sårbarheten för bedrägerier. Kortet blir nu även mer personligt med en personlig PIN-kod, vilket möjliggör en tvåfaktorsautentisering. Dagens behörighetskort med inbyggda RFID samt EM chip kommer försvinna.

Den nya standarden möjliggör även för företag att uppgradera säkerheten på hela eller valda delar av arbetsplatsen - exempel kontor, arbetsbodar eller andra utrymmen där man förvarar värdefull utrustning.

Mobilt ID06 2.0 kort

ID06 har även utvecklat ett mobilt ID06-kort. En säker applikation med LoA2-nivå. Det mobila kortet kan jämföras med ett mobilt Bank ID och har samma grundfunktioner som det fysiska kortet. 

Här kan du läsa mer om ID06 och alla förändringar!

Erbjudande – Rabatt vid beställning av ID06 2.0-kort för företag godkända enligt ID06

XL-BYGG i samarbete med Angeno Business Solutions AB erbjuder företag reducerat pris på behörighetskort ID06-kort 2.0 vid beställning hos Angeno Business Solutions AB. 

Ange avtalskod: xlbygg vid beställningstillfället. Grundavgift: 400:-/ företag (ord.500:-), 148:-/ per kort med lasergraverad logga eller 168:-/kort printad med logga i färg. (ord.178:-/st). Fraktkostnad tillkommer. ID06 årliga anslutningsavgift faktureras från ID06. 

Beställ ID06-kort!

864x200_ID06_2.jpg

Företaget Angeno Business Solutions AB är professionell inom kortproduktion och är ett serviceföretag som funnits sedan 2004. XL-BYGG hänvisar till Angeno Business Solutions AB vid beställning och frågor runt beställning av ID06 behörighetskort. 

ID06 Läsare och applikationer

Läsarutrustning beställs av behörig firmatecknare. För beställning och ytterligare information - priser, rutiner m.m. - kontakta någon av de ID06-ackrediterade leverantörerna. Läs mer här!

Vad är ID06?

ID06 AB bildades den 1 oktober 2016 genom att ID06-verksamheten överfördes från Sveriges Byggindustrier till ett fristående, icke vinstdrivande bolag. Drygt 70,000 st företag har anslutit sig till ID06-systemet för en sund och säker byggbransch. Vill du läsa mer om ID06 standard, läs mer här.