logotyp
Mestergruppen Sverige AB

Monterat & klart - Hur går det till?

En konsumenttjänst som utförs genom ett nära samarbete mellan XL-BYGG & deras proffskunder.

 Nyhetsbild_863x323_mok_utanlogo_jpg

Monterat & Klart är ett spännande projekt som engagerar många. Men det väcker också en del frågeställningar. Vår marknadschef på XL-BYGG svarar på de vanligaste frågorna.

HUR FUNGERAR MONTERAT & KLART?

 – Kunden kontaktar XL-BYGG och berättar för oss vad de har tänkt. Våra utbildade säljare fungerar som bollplank och tillsammans med kunden går vi igenom olika konstruktioner, smarta lösningar, ­för­delar och pris. Redan här kopplar vi in någon av våra avtalade samarbetspartners, en professionell byggare. Om det behövs kommer vi – tillsammans med aktuell byggare – hem till kunden för att ta mått och se över vilka arbetsmoment som behövs.

Kunden får ett tydligt och fast pris på hela arbetet, tydligt specificerat vad som är material- respektive arbetskostnader och vad ett eventuellt ROT-avdrag innebär för totalpriset. När kunden accepterat offerten sätter vi upp en tidsplan för när jobbet ska påbörjas, de olika delmomenten och när allt kommer vara klart. På avtalad tid kommer våra godkända montörer hem till kunden och monterar de beställda produkterna.

För kunden är det tryggt att få en och samma kontaktperson, och för byggaren skönt att slippa onödigt administrativt krångel. XL-BYGG sköter alla avtal med inblandade parter, upprättar skriftliga avtal, tydliga ­juridiska dokument etc. Vi dokumenterar hela arbetet för garantins skull, och när produkten är monterad och klar görs en slutkontroll. När jobbet är klart fakturerar XL-BYGG slutkunden för både material och arbete, ser till att eventuella ROT-avdrag skickas in till Skattemyndigheten och att kunden får all dokumentation. Byggaren fakturerar i sin tur oss på XL-BYGG. Slutkunden kan känna sig trygg i att lagar om reklamationstider följs, att garantier gäller och att vi också ansvarar för materialleverantörernas garantitider.

VILKA ÄR DET SOM UTFÖR MONTAGEJOBBEN?

 – Hela poängen med Monterat & Klart-konceptet är ett nära samarbete mellan den lokala XL-BYGG handlaren och deras proffskunder som ska utföra entreprenaderna. Vi arbetar enbart med noga utvalda och av oss godkända leverantörer och montörer. I ett fåtal (två eller tre av våra äver 80 butiker i hela landet) finns dock sedan tidigare några få egna anställda montörer som, i komplement till butikens proffskunder, kan utföra vissa montage.

VAD INNEBÄR DET FÖR EN PROFFSKUND ATT VARA MED I MONTERAT & KLART?  

 – Först och främst: fler uppdrag! Huvud­uppgiften är att utföra själva montaget av de beställda produkterna. Om det behövs för­väntas byggaren kunna åka med till slutkunden tillsammans med våra säljare för att måtta och räkna på montagetider etc.

FINNS DET RISK ATT PROFFSKUNDER TROR ATT XL-BYGG FÖRSÖKER KONKURRERA OM JOBBEN?

 – Det florerar några envisa rykten om att bygghandlarna är ute efter att roffa åt sig ­byggarnas jobb. Så är det naturligtvis inte alls. Små och medelstora bygg­företag är vår viktigaste kundgrupp och vi värdesätter dem högt.

Vi har under lång tid hjälpt konsumenter genom att förmedla kontakter till våra duktiga byggarkunder. Nu har vi tagit ett helhetsgrepp eftersom privatkunderna efterfrågar det allt mer. Genom Monterat & Klart kan både vi och byggarna ta del av uppdrag som annars hade gått ut till olika nischföretag som redan säljer helhetslösningar.