logotyp
Mestergruppen Sverige AB

Integritetspolicy

XL-BYGG AB

Denna policy avseende integritet och marknadsföring beskriver hur XL-BYGG AB org. nr 556185-4315 samlar in, använder, sprider och lagrar dina personuppgifter. Du ska alltid känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss.Vi vill med denna Integritetspolicy visa hur vi säkerställer att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning.