logotyp
Mestergruppen Sverige AB

1time.se

Få koll på projekt & personal. Elektronisk personalliggare ingår.

Nyhetsbild_863x323_1time_jpg

Svårt att hålla koll på hur många timmar respektive byggprojekt har tagit? Eller vad de anställda har hunnit göra vid respektive bygge?

Tjänsten 1Time underlättar för hantverksföretag att via telefon eller dator registrera tider och information i olika byggprojekt. Dessutom ingår elektronisk personalliggare som många byggföretag enligt lag måste ha från och med 2016-01-01.

1time.se - Rapporteringstjänsten som underlättar din vardag:

  • Framtaget av hantverkare för hantverkare.
  • Gör administrationen så enkel att den faktiskt blir gjord.
  • All information ligger i "molnet" och är tillgänglig 24/7 via nätet/telefonen.
  • Lönespecifikationer, fakturaunderlag, personalrapporter för personalliggare ständigt uppdaterade per automatik.
  • Personal rapporterar jobb och tider via sin mobil i realtid, antingen via instämpling eller via inloggning och rapport efter dagens pass.
  • Kundhistorik ständigt tillgänglig i molnet. När kunden ringer efter två år så finns hela projektet kvar och går att läsa in.

Dessutom ingår en elektronisk personalliggare.

Elektronisk personalliggare är ett nytt lagkrav, sedan årsskiftet 2016, och detta krävs vid byggarbetsplatser där köparen är ett företag och värdet överstiger fyra prisbasbelopp, vilket motsvarar 178 000 kronor år 2015.

– Egentligen ligger ansvaret på byggherren, den som beställer arbetet, men vid mindre byggen – som i en livsmedelsbutik eller i en frisörsalong – är det viktigt att du som hantverkare är behjälplig och kan ta över ansvaret för personalliggaren.

Läs mer om verktyget på 1time.se 

Vid intresse och köp av verktyget kontakta ITimemanager AB och Per-Olof Askljung på telefon 070-726 93 96  eller via info@1time.se