logotyp
Mestergruppen Sverige AB

Olyckor och skador

Skrämmande olyckssiffror för byggbranschen – men hopp finns

Bland byggnadsarbetare är olyckor och arbetssjukdomar dubbelt så vanliga som hos arbetstagare på övriga arbetsmarknaden, enligt information från Arbetsmiljöverket. Men hoppet är inte ute. Läs vidare för att kunna påverka, oavsett vilken roll du har i branschen!

Hur illa är det egentligen?

Tyvärr är svaret: väldigt illa. Trots nationellt arbete för att minska olycks- och dödsfallen inom byggbranschen är den fortfarande topplacerad i olycksstatistiken. Se infographic nedan för skrämmande siffror.

olyckorochskadorNY.png 

Riskbedömningen kan avgöra allt

Olycksprevention börjar alltid med en riskbedömning. Varje arbetsplats är unik och har sina unika utmaningar och svårigheter. Tar man inte riskbedömningen på allvar riskerar man förutom olyckor även att få betala böter eller sanktionsavgifter.

Slarv kan bli dyrt

En allvarlig olycka är förstås är omöjlig att sätta en prislapp på för den drabbade och dennes familj. Men slarv med säkerheten kan få monetära kostnader även utan att en olycka skett. Om exempelvis fallskydd saknas eller är bristfälligt kan Arbetsmiljöverket kräva sanktionsavgift på 40 000-400 000 kr. Här finns en fullständig lista över Arbetsmiljöverkets sanktionsavgifter.

Detta kan du göra för att påverka

Oavsett vilken position du har på ditt arbete kan du påverka säkerheten i en positiv riktning. Du kan till och med i förlängningen rädda liv!

  • VD och styrelse: ha koll på hur säkerhetsarbetet på arbetsplatsen går till. Erbjud utbildningar inom säkerhet – det finns till exempel en nybyggd säkerhetspark utanför Arlanda, där personer inom byggbranschen får öva på säkerhet. Ta in oberoende säkerhetsexperter som utvärderar arbetsplatsen med jämna mellanrum.
  • Planering och ekonomi: avsätt tillräckligt med pengar och tid för att kunna genomföra riskbedömning och inköp eller hyra av den skyddsutrustning som krävs.
  • Arbetsledare: ha koll på vilka krav som ställs på dig i fråga om säkerhet. Följ protokoll och krav från Arbetsmiljöverket. Ligg på arbetarna att ha säkerhetstänk och visa att du ser det som en viktig fråga.
  • Arbetstagare: stå upp för vikten av säkerhet. Kräv att säkerhetsföreskrifterna följs och visa själv gott omdöme. Arbetsplatskulturen är en väldigt viktig pusselbit om man ska lyckas minska olyckorna.

Be oss gärna om råd!

Vi bistår gärna med råd och tips i ert säkerhetsarbete. Ibland har vi utbildningar att erbjuda. Vi har även ett stort kontaktnät tack vare vår långa erfarenhet i branschen och kan säkert hitta någon som hjälper dig oavsett vad du söker. Tack för att vi får hjälpa till!