logotyp
Mestergruppen Sverige AB

Förenkla din arbetsdag

1500 lagspelare är redo att hjälpa dig med ditt nästa byggprojekt.

startsida_1280x420_xlbygg_huvudbild.jpgVÅR ROLL I DIN BYGGPROCESS

Vi ser oss själva som en affärspartner genom hela byggprocessen. I alla delar kan vi bidra till att öka din effektivitet och lönsamhet genom att göra ditt arbete smidigare, lättare och säkrare. Ge oss  några minuter så sätter vi oss tillsammans och går igenom vad vi kan hjälpa dig med före, under och efter ditt projekt, för att göra det så enkelt och smidigt för dig som möjligt!

HUR VI ARBETAR TILLSAMMANS:

  • FÖRE BYGGPROJEKTET

Redan på startmötet kan vi fungera som ett bollplank för dig och ge råd kring materialval och metoder för att spara tid och kostnader. Vid projektstart lägger vi också upp en leveransplan tillsammans, helt anpassad till just ditt projekt.

  • UNDER BYGGPROJEKTET

Är det nåt man kan vara säker på så är det att saker och ting förändras under projektets gång. Därför kan vi lägga in avstämningsmöten under byggets gång. Vi erbjuder också konfektionering och en rad olika leverans- och logistiktjänster som gör jobbet enklare, t ex färdigkapat virke, mellanlagring och lägenhetspackat.

  • EFTER BYGGPROJEKTET

När bygget är klart har vi en gemensam utvärdering av vår insats. Vad gick bra och vad kan bli bättre till nästa projekt? Det är värdefulla erfarenheter för oss båda och ett bra sätt att stärka vårt lagarbete ytterligare.

Vårt övergripande mål är att göra din arbetsdag både enklare och roligare. Därför har vi alla inom XL-BYGG enats om två gemensamma kärnvärden: Förenkla och Berika

Vi kan förenkla din arbetsdag och sänka kostnaderna för dina byggprojekt om du involverar oss redan från projekteringsstadiet.

Läs mer om våra tjänster och hur vi kan arbeta tillsammans med ditt nästa byggprojekt.