logotyp
Mestergruppen Sverige AB

Så här lägger du Kährs trägolv

Att lägga Kährs parkettgolv är snabbt och enkelt tack vare deras innovativa fogsystem, Woodloc®. Woodloc®-fogen låser brädorna utan lim, gör golvet ännu starkare och det med praktiskt taget osynliga fogar. Förbered dig genom att titta på Kährs instruktionsfilmer och/eller ladda ner och läsa läggningsinstruktionerna längst ner på sidan.

Innan du börjar

Det är viktigt att den relativa luftfuktigheten (RF) under och efter läggningen ligger mellan 30-60% RF. Rums och materialtemperatur skall vara mellan 15-23° C, se därför till att golvpaketen förvaras i denna miljö i minst ett dygn innan läggning. 

 863x295_golv_kährs_innan-du-börjar_jpg

Kontrollera att undergolvet är torrt, plant, rent och solitt och ta bort eventuell heltäckningsmatta. Beroende på typ av undergolv kan det vara nödvändigt att använda ångspärr.

863x295_golv_kährs_ångspärr_jpg

Längst ner på sidan under dokument kan du ladda ner och läsa mer om förarbetet med undergolv och golvvärme. 

Några viktiga tips

Har du lagt parkettgolv förut kanske det räcker med några kortfattade tips för att underlätta läggningen.

  • Beräkna först hur många golvbrädor som går åt på bredden. Blir sista raden smalare än 30 mm, bör även den första brädraden sågas.
  • Öppna fler paket och blanda brädorna för att få en vacker färgspridning, se även till att syna brädorna som skall läggas för att upptäcka eventuella felaktigheter.
  • Lägg brädorna i rummets längdriktning.
  • Kontrollera att det finns en tillräcklig rörelsefog mellan väggar och golv.
  • Notsidan (den långa underläppen) ska ligga ut mot rummet vid normal läggning.
  • Placera brädorna i rätt vinkel under läggning (20-30°).
  • Använd Kährs slagklots för att säkerställa korrekt låsning av kortändsfogarna.
  • Brädorna skall läggas i förband, se till så att det finns ändskarvar i varje brädrad.
  • Säkerställ att det är minst 500 mm förskjutning av ändskarvarna vid intilliggande rader.
  • Kapa slutbrädan till rätt längd och börja nästa rad med biten som blev över.

Längst ner på sidan under dokument kan du även ladda ner och läsa mer om råden för läggning av parkettgolv. 

 

863x295_golv_kährs_viktiga-tips_jpg

Instruktionsfilmer