logotyp
Mestergruppen Sverige AB

Hållbarhetsrapport

Vi är en lagspelare, även i hållbarhetsfrågor.

 

XL-BYGG har positionerat sig som en lagspelare på marknaden, såväl internt som externt. Vi vill vara som en del i våra kunders bygglag och hjälpa dem att arbeta så effektivt och hållbart som möjligt. Samtidigt strävar vi internt efter att fungera som ett tätt sammansvetsat team av dedikerade medarbetare, både för att öka trivseln och effektiviteten, men även för att minska vår egen miljöpåverkan.

Vår lagspelarfunktion involverar givetvis även våra leverantörer som vi strävar efter att skapa ett ännu tätare samarbete med. Det är särskilt viktigt för vårt hållbarhetsarbete. Tillsammans med dem kan vi lyfta fram nya innovativa produkter, mer hållbara produktalternativ för kunderna. Vi kan agera rådgivare åt kunderna och förenkla deras val av mer hållbara alternativ. Och vi kan vidareutbilda såväl våra medarbetare som våra kunder i ett mer hållbart byggande och resurssparande byggsystem.

Centralt hjälper vi våra delägare med deras hållbarhetsarbete, men de är alla själva ansvariga för det. Därför omfattar den här hållbarhetsrapporten enbart det gemensamma servicekontorets verksamhet, där kedjans stora gemensamma inköp är det mest väsentliga.

Hela vår hållbarhetsrapport kan du läsa här. Den finns även att ladda ned, se under denna text.