logotyp
Mestergruppen Sverige AB

Plastbärkassar - Informationsplikt

Under 2015 beslutade EU att införa bestämmelser gällande plastbärkassar i förpackningsdirektivet 94/62/EC. Syftet var att begränsa användandet av plastbärkassar för att minska nedskräpning och påverkan på miljön.

Läs mer i dokumentet nedan.