logotyp
Mestergruppen Sverige AB

Bra att veta om trägolv

Trägolv passar i många rum i hemmet, förutom i badrummet. I det offentliga rummet likaså. Trä är också ett hygroskopiskt material, och påverkas därför av luftfuktig­heten. Ljusa färger och mjuka träslag är mer känsliga än mörka.

Rätt golv på rätt ställe

Det är inte bara var i huset golvet ska ligga som du måste tänka på, utan även var själva huset ligger. Trä är ett hygroskopiskt material, det vill säga levande. Därmed påverkas materialet av luftfuktig­heten och rör sig efter årstiderna.

I de norra delarna av vårt land är vintern tuff med låg luftfuktighet men även i södra Sverige utsätts ett trägolv för stora påfrestningar. Det är därför viktigt att välja ett trägolv som är anpassat för vårt nordiska klimat. Framför allt är det viktigt att tänka på material i fritidshus som kanske står ouppvärmda under en längre tid och sedan snabbt värms upp över en helg. Temperatur och luftfuktighet är även viktigt att tänka på om du lägger golv i källare och i våtutrymmen.

Trägolv i källare

I källare finns det alltid risk för fukt. Utrymmen som tvättstuga och pannrum känns kanske som självklara riskområden men kryp­rumsgrund, lättbetongsbjälklag och golvvärme kan också ställa till problem. När du lägger trägolv i en källare ska du alltid ha en godkänd ångspärr även om fastigheten är väl dränerad och risken för fukt är liten. Är du osäker är det alltid bra att prata med en expert eller leverantör.

Ett golv blir aldrig bättre än vad underlaget tillåter

Om ett golv knarrar är den vanligaste orsaken att underlaget är ojämnt. Trägolv ställer högre krav på planhet än andra golv men går utmärkt att lägga över ett gammalt golv. Ett golv blir inte bättre än vad underlaget medger. Därför är det viktigt att spackla upp svackor om underlaget är ojämnt för att golvet inte ska svikta eller knarra. Andra orsaker till knarrande är att golvet ligger i spänn och är installerat utan tillräcklig rörelsefog runt om eller mot fasta föremål som  trappor och trösklar. Då finns det en risk att golvet reser sig.

Rörelsefogar

Lämna en rörelsefog på minst 1,5 millimeters utrymme per breddmeter golv runt hela rummet. Detsamma gäller vid kontakt med trösklar, rör, stengolv och så vidare. Använd kilar när golvet läggs, men glöm inte att ta bort dem när jobbet är klart. Träet rör sig som sagt beroende på luftfuktighet. På sommaren sväller golvet och på vintern krymper det. Rörelsefogar tillåter golvet att röra sig utan att fastna eller spänna mot dörröppningar och väggar. Även tunga bokhyllor och köksöar kan ”låsa” golvet och orsaka problem. En stark fog är därför viktig.

Trägolv tillsammans med golvvärme

Det går utmärkt att kombinera trägolv och golvvärme. Men det finns en del att tänka på. Värmen måste vara jämt fördelad över golvet, vattenburen eller elektrisk och självreglerande. Temperaturen får aldrig gå över 27 grader. Du måste alltid lägga en ångspärr och golvet kommer att röra sig mer. Vilket gör att det kan uppstå lite större springor än normalt. Viktigt att tänka på är att termo­staten måste sitta i golvnivå och självklart i samma rum. Trägolv med golvvärme är mer känsliga för fukt, därför är inte bok och lönn bra materialval vid golvvärme.

Tjocklek

En vanlig missuppfattning är att massivt trägolv går att slipa hur många gånger som helst. Så är det inte. Hur mycket du kan slipa avgörs av avståndet mellan golvytan och låsfogen. Man kan säga att en 15 millimetersparkett kan slipas 3–5 gånger och en 13 millimetersparkett 2–3 gånger. Fanérgolv går inte att slipa om.

Skötsel

Skötselråden skiljer sig för lackade och oljade ytor. Generellt kan man säga att dammsugning är att föredra före att våttorka. När du våttorkar är det viktigt att den våta ytan torkas torr inom en minut. Ett oljat golv bör installationsoljas direkt efter läggning, innan möbler kommer på plats. Golvet behöver sedan regelbundet underhåll beroende på slitage. I ett hem rör det sig om 1–2 gånger per år de första tre åren. Sedan mer sällan. I offentliga miljöer får det ske efter behov. I dag finns enkla underhållsoljor som inte kräver polermaskin.