logotyp
Mestergruppen Sverige AB

Bra att veta om gipsskivor

Gipsskivor är oumbärliga när du ska bygga väggar, tak & golv.

Här får du några tips om hur du ska hantera gipsplattorna, hur du beräknar åtgången och vilka verktyg och fästdon du ska använda beroende på belastningen.


Så här hanterar du gipsskivor

 • Förvara gipsskivor på plant underlag, helst inomhus.
 • Ställ dem på reglar med 600 mm mellanrum. Om du måste förvara skivor utomhus, ska du vara noga med att skydda dem mot fukt.

Res eller lägg skivorna

Dra inte skivor över varandra. Du kan få repor i ytan med onödigt spacklingsarbete som följd. Res eller lägg skivorna istället.

Bära gipsskivor

Bär dina gipsskivor försiktigt så du inte går emot hörn och kanter. Om du har tillgång till särskilda bärhandtag, kan du ta två gipsskivor åt gången.

Kapa

 • Använd en lång stållinja när du kapar dina gipsskivor. Skär med kniven tills du är helt igenom kartongen så gipskärnan ritsas. Anpassa gipsskivorna så de är högst 15 mm kortare än höjden på rummet.
 • Bryt skivan neråt där snittet är gjort. Ta bordskanten till hjälp.
 • Skär igenom kartongen på baksidan.
 • Slipa kanten med ett sandpapper.

Monteringstips

 • Använd speciella gipsskruvar till gipsskivor. Går skruven igenom ytskiktet, skruvas en ny skruv intill.
 • Gipsskivornas långsidor är gjorda/fasade för att underlätta spackling så att man slipper skarvarna. Spackla tre gånger med torkning mellan gångerna.
 • Använd rätt verktyg för spackling.
 • Om kortsidorna inte är fasade, ska de helst inte skarvas mot varandra. Annars bör du själv fasa sidorna innan spackling.
 • Utåtgående hörn är ömtåliga, och gipsade hörn kan behöva hörnprofiler av metall.
 • En bra lösning är att regla upp med stålprofiler. Använd vanlig plåtsax för bästa resultat.

Hur mycket går det åt?

Antal 1200-gipsskivor =
löpmeter vägg x antal lag*
-------------------------------
1,2 (skivans bredd) * Räkna samman antalet lag på båda sidorna av väggen.

Antal 900-gipsskivor =
löpmeter vägg x antal lag*
---------------------------------
0,9 (skivans bredd) * Räkna samman antalet lag på båda sidorna av väggen.

Tips! Tänk på att göra tillägg för spill, t ex 10%. Antalet vinklar och vrår avgör mängden.

Antal reglar

Antal skruv vid ett lag gipsskivor och i andra lag vid två lag gipsskivor =
ca 15 st
----------------
m2 väggsida

Löpmeter, skenor och reglar

Löpmeter skenor resp golv- och takreglar = löpmeter vägg x 2.

Mineralullsmängd i väggar

Mineralullsmängd i väggar = löpmeter vägg x vägghöjd.

Antal skruv i första lag (vid två lag)

Antal skruv i första lag (vid två lag) =

ca 5 st
---------------
m2 väggsida

Urtag för eldosor

Urtag för eldosor görs lättast med dosfräs eller hålsåg. Fasa av bakkanten på hålet, så blir det lättare att trä skivan över dosan. Själva elinstallationen får bara göras av en auktoriserad elektriker. Är du osäker på vilka elinstallationer du får göra själv, kan du ringa Elsäkerhetsverket.

Infästning i speciella förstärkningar

Hålrummet bakom gipsskivorna kan utnyttjas för montering av kortlingar, infästningsplåtar, förstärkningsskivor, fixturer med mera som ger möjlighet att breda ut koncentrerade laster över större yta. Kortlingar monteras lämpligen med GypFix mönsterskyddat kortlingsbeslag. Liknande förstärkningar kan också anbringas utvändigt i form av konsoler, bärskenor, bärläkt etc.