logotyp
Mestergruppen Sverige AB

Kvalitet och miljö

Se certifikat nedan för vilka butiker som omfattas.

ISO-OHSAS1.jpg 

Inom XL-BYGG gruppen pågår en kontinuerlig utveckling inom kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöområdet. Verksamheten bedrivs lokalt av respektive delägare/handlare under den centrala ledningen. Tillsammans med vår kvalitets-, miljö- och arbetsmiljökonsult verkar vi för att alla delägarföretag ska bli certifierade enligt ISO 9001, ISO 14001 samt OHSAS 18001. I dagsläget är flertalet delägarföretag certifierade. För att se vilka klicka på certifikatet nedan.

Miljö och kvalitet i fokus

För oss är det viktigt att värna om både miljö och kvalitet. Kontinuerlig utbildning av vår personal, prioritering av certifierade leverantörer samt fokus på våra kunder och vår omvärldsmiljö är några viktiga punkter i certifieringen.

XL-BYGGs alla handlare ingår i XL-BYGG gruppen. En stor del av butikerna är kvalitets- och miljöcertifierade med beteckningen ISO 9001/ISO 14001/ OHSAS 18001 genom Qvalify Sverige AB. Se certifikat nedan för vilka butiker som omfattas. Inom XL-BYGG gruppen pågår kontinuerlig utveckling inom kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöområdet. Som delägare i XL-BYGG AB tillämpas det kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöledningssystem som utarbetats av XL-BYGG AB tillsammans med vår gemensamma kvalitets-, miljö- och säkerhetsansvarig. 

Kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöledningssystemet bedrivs enligt fastställda rutiner och innebär

  • Fokus på kvalitetsfrågor som ex. kund- och personaltillfredsställelse.
  • Fokus på miljöfrågor som ex. minimering av belastningen på vår omvärldsmiljö. Exempel på det är ökad källsortering och minskning av mängden osorterat avfall till deponi.
  • Effektivisering av företagets interna rutiner.
  • Prioritering av certifierade leverantörer.
  • Fortlöpande uppföljning av systemen.
  • Kontinuerlig information och utbildning av företagens personal.

 

Verksamheten i det gemensamma servicebolaget XL-BYGG AB är certifierad enligt ISO 9001 och ISO 14001 sedan år 2002 samt OHSAS 18001 sedan 2013.

Retursystem och byggpallar

Engångspallar och olika leverantörers egna retursystem innebär en ständigt upprepad miljömässig belastning, hela vägen från skog till container. Byggpallen återanvänds och är arbetsmiljömässigt uppskattad genom en säker och arbetsbesparande hantering. Framför allt minskar byggavfallet eftersom byggpallen alltid har ett värde när den går i retur. Byggpallslösningen blir därför mer kostnadseffektiv än något annat system.