logotyp
Mestergruppen Sverige AB

Hand/arm-vibration

Fysiska vibrationsskador är den näst vanligast arbetsskadan i byggbranschen. Men det finns gott om ergonomiska verktyg som hjälper i ditt arbete. Tänk också på att exponeringstiden har minst lika stor inverkan som vibrationsstyrkan.

Vibration har blivit ett viktigt ämne i elverktygsbranschen

Inte minst sedan ett EU-direktiv antogs 2005. Det är arbetsgivaren som är ansvarig för att Arbetsmiljöverkets föreskrifter om vibrationer följs, men bra om du som byggare också känner till vilka riktlinjer som finns och hur du kan förebygga vibrationsskador.

Håll koll på exponeringstiden

Enkelt förklarat kan man säga att om ett föremål flyttar sig upprepade gånger från utgångsläget i en riktning och därefter i motsatt riktning kan detta beskrivas som ”vibrerande”, berättar Tommie Berg på Bosch.

– Vibrationerna från verktygen överförs från handen till armen. Exponeringstiden, dvs den tid du utsätts för själva vibrationen, är nästan det som har störst inverkan för vibrationsskador.

  • En kortvarig exponering är försumbart ur ett medicinskt perspektiv. Även om det kan vara obehagligt så orsakas inga skador.
  • Långvarig exponering kan däremot ställa till det rejält med med bland annat kärlskador och/eller skador på den drabbade handen.

HAVS och vita fingrar

Den mest kända formen av hand/arm-vibrationssyndrom (HAVS) är vita fingrar orsakat av vibration (VWF, vibration white finger). Några symptom på HAVS är:

  • Domning eller stickande känsla i fingrarna.
  • Reducerad fingerrörlighet och smärta i fingrar och leder.
  • Blekning (vitfärgning) av en eller flera fingrar.

– Samtliga ovanstående symptom blir värre när det är kallt och fuktigt. Därför ska du alltid använda handskar när du jobbar, rekommenderar Tommie Berg.

Hur länge kan jag arbeta?

Den totala vibrationsexponeringen bestäms av både vibrationernas styrka och den tid du utsätts för dem.

Inkopplingstiden är av yttersta vikt för svängningsexponering. Ett verktyg med jämförelsevis hög vibrationsnivå klarar ofta att slutföra arbetet förhållandevis snabbt. Exempel: En borrhammare med hög individuell slagstyrka ger mer vibrationer. Å andra sidan ger den ett snabbare borrförlopp och klarar att borra ett uppfästningshål på bara 5 sekunder. Den korta inkopplingstiden gör att du kan borra flera hundra hål utan att överskrida riskabla gränsvärden. Du får en lägre vibrationsexponering trots högre vibrationsnivå.

Vibrationsdämpande produtktuveckling

Idag finns många verktyg med inbyggda vibrationsdämpande tekniker. Bosch har i många år jobbat med produktutveckling för att förebygga HAVproblem och minimera vibrationer hos handhållna elverktyg. Vibrationsdämpande handtag till vinkelslipar lanserades redan 2001. Några andra exempel på hur vibrationer kan minskas:

Vibrationskontroll på borrhammare

  • Reducering av låg och mellanfrekvens svängningar med hög amplitud.
  • Elastomerbälgar och separerande fjädrar baserat på koordineringsfrekvens.
  • Skyddas med säkerhetsskruvar.

Vibrationskontroll på vinkelslipar

  • Huvud- och extrahandtag har inte direktkontakt med motorhuset.
  • Specialskruvar till extrahandtag och huvudhandtag, som garanterar konstant nivå även om dämpningselementet skadas.