logotyp
Mestergruppen Sverige AB

Fönsterskolan - Del 2

Lär dig mer om fönster

I andra och sista delen av vår miniserie om fönster har vi kommit till själva glaset, och Niklas Hanning berättar också hur du bäst monterar dem. Just de olika momenten i monteringen är de vanligaste orsakerna till reklamation. Håll till godo! 

Själva huvudpersonen i ett fönster är glaset. Det ska släppa in dagsljus, ge fri genomsikt och skydda mot väder och vind. Det ska också uppfylla höga krav på bullerskydd, brandskydd och säkerhet. Det finns specialglas, dekorglas, självrengörande glas, och det finns funktionsglas som ger mycket effektiv energistyrning. Det går att få ett enkelglas som rymmer flera olika funktioner, men det är först med flera glas och kombinationsmöjligheter som du får de riktigt bra glaskonstruktionerna med multifunktion.

Personsäkert glas

I bostäder där fönstrets nedre kant ligger närmare golv och mark än 600 mm är personsäkert glas ett lagstadgat krav. Fönster som sitter mer än två meter från mark/golv måste också ha glas som klarar av fall genom glas, ett laminerat glas. För byggnader på offentliga platser är kraven ännu tuffare. Det finns också strikta regler kring utrymning. Minst två av varandra oberoende utrymningsvägar per bostad, och minst en utrymningsväg per plan. Om du byter ett fönster får läget inte försämras, utan varje ny produkt du sätter in i ett hus måste leva upp till dagens krav, enligt BBRs uppdaterade lag från 2008.

Energiglas

För att få låga isolervärden är det idag vanligt med energiglas som standardfönster. Energibeläggningen består av en metalloxid som reflekterar både värme och kyla, vilket i sin tur ger en högre isoleringsförmåga. Beläggningen ligger alltid på den sida av glaset som inte går att ta på. Då värms nämligen det innersta glaset först upp av värmen i rummet, innan värmen reflekteras tillbaka, vilket gör att det inre glaset blir varmt. Komforten ökar och kallraset från glaset minskar.

2-glas eller 3-glas?

Som med vilket isoleringsmaterial som helst så handlar även fönstrets om att binda upp luft som står stilla. Ju fler lager som används, desto bättre isoleringsförmåga. Det är faktiskt inte svårare än så. Det finns mätningar som visar att glasets isoleringsförmåga ökar upp till 18 mm avstånd mellan glasen, och därefter avtar den igen. Lyssna därför inte på de som påstår att du får samma låga isolervärde med ett tvåglasfönster som ett treglas. 

 Fönster.png

Ju lägre desto bättre

U-värdet ger dig fönstrets bränsleförbrukning (energiförlusten) och anges i watt per kvm. Ett fönster med 3,0 i U-värde (normalt för ett gammalt kopplat fönster) drar alltså 3  watt/kvm för varje gradskillnad mellan inne- och utetemperatur. Inomhustemperaturen beräknas alltid till +20 grader.

Förhindra läckage av vatten vid fönsterblecket

Ett vanligt ställe för vattenläckage är vid fönsterblecket. Därför är det mycket viktigt att blecken viks täta i de bakre gavlarna. Gavelviket ska vara åt sidan, framåt och inte bakåt, så att du får ett tätt hörn. Du ska också lägga en utefog i spåret på fönstret innan blecket monteras. Skruva aldrig fast blecket med längre avstånd än 200  mm mellan skruvarna.

Konsten att montera fönster

Här nedan ser du de avgörande momenten vid montering. Det är också i dessa moment som de vanligaste reklamationsorsakerna ligger.

Nyhetsbild_863x399_monterafonster_jpg