logotyp
Mestergruppen Sverige AB

Allt du behöver veta om tak

En guide från Monier.

1. Vi börjar från början, vad är egentligen ett tak?

I Sverige finns uppskattningsvis 500 miljoner kvadratmeter tak. Men vad är egentligen ett tak? Vilka funktioner har ett tak och vilka olika typer av tak finns det? I den här texten får du lära dig mer om vad tak är bra för och hur det fungerar som system. 

Vad ska taket skydda mot?

Taket har alltid varit ett viktigt behov hos människan. Takens utformning och material har utvecklats och förfinats genom historien. När människor började bo i tätbefolkade städer under medeltiden krävdes exempelvis mer brandtåliga tak än tidigare.

Olika geografiska regioner har olika behov och olika väderpåverkan. Ett tak ska klara av att utsättas för naturkrafter som orkaner, jordbävningar, snö, extrem UV- strålning och frost.

Ett tak ska inte bara skydda mot regn utan har många fler funktioner att fylla.

Skydd utifrån

Utifrån ska taket skydda mot: Värme, UV-strålning, nederbörd, kyla, vindtryck, snötyngd, ljud och personlast.

Skydd inifrån

Inifrån ska taket skydda mot: Värme, akustik, lufttryck, fukt och avdunstning.

Skydd_tak_jpg 

Varför lutande tak?

Genom årens lopp har lutningen på taket påverkats av vad som ar modernt inom arkitektur och byggnadskonst. Vårt klimat med omväxlande snö och regn ställer stora krav på att vattnet kan rinna av ordentligt från taket. Därför passar lutande tak bäst för våra väderförhållanden här i Norden.

Lutande tak

- Lutande tak passar vårt klimat allra bäst.

- Lutande tak ger möjligheten för regn och smältvatten att rinna av och inte ansamlas på taket. Vatten som rinner av leds bort med hjälp av hängrännor och stuprör. 

- Ju större taklutning desto bättre rinner vattnet av från taket.

Lutande-tak_jpg

Platta tak

- Många hus byggda på 60- och 70-talen har platta tak vilket ställer höga krav på avrinning. Tyvärr finns det många exempel där platta tak bidragit till frost- eller vattenskador på huskonstruktionen. Platta tak kräver också snöröjning under snörika vintrar.

- Platta tak fungerar bättre i varmare och torrare regioner där snö och regn inte är ett problem på samma sätt som till exempel i länderna kring Medelhavet.

platta-tak_jpg 

Låglutande tak

- När man pratar om låglutande tak menas ett tak som har lutning på mindre än 14 grader. Tak med en låg lutning har samma svårigheter som helt platta tak men bättre avrinning. Vid snösmältning och regn riskerar vattnet att inte rinna av ordentligt vilket kan leda till vattenskador.

Låglutande-tak_jpg 

Olika typer av tak

I Sverige är sadeltaket det vanligaste taket. Men ett tak kan se ut på många olika sätt. Här är Nordens vanligaste varianter. 

tak-olika-typer-av-tak_jpg 

Vilka takmaterial finns?

Det finns flera olika material att välja på för tak, vanligast är tegel, betong och plåttak. De olika materialen har olika för- och nackdelar.

Tegel

Tegel är underhållsfritt och har lång livslängd. Det bleknar eller rostar inte och kräver att du har ett lutande tak.

Betong

Betong har lång livslängd, är billigare än tegel, har mycket täta pannor och kräver att du har ett lutande tak.

Plåt

Plåttak är ett lätt material som är vädertåligt men kräver visst underhåll och har kortare livslängd än tegel och betong. Plåttak kräver också ett lutande tak.

Plåtak_jpg

Takpapp

Takpapp är billigt och passar till platta tak. Det är däremot väderkänsligt, ställer höga krav på avrinning och har kortare livslängd.

takpapp-tak_jpg

Sedum

Sedum har höga krav på tätskikt och får ha max 27 graders lutning. Det är däremot relativt underhållsfritt, UV-beständigt och har längre livslängd än takpapp. Sedumtak behöver däremot gödslas.

Sedum-tak_jpg 

Skiffer

Skiffer är stryktåligt och har lång hållbarhet men kräver kallvind.

Skiffer-tak_jpg

Shingel

Shingel är ett lätt material och har lång hållbarhet men kortare livslängd. Passar bäst för ventilerade tak. Shingeltak kräver också ett lutande tak och ställer höga krav på avrinning.

Shingel-tak_jpg

Vad heter takets olika delar?

Ett tak består av flera olika delar. Nedan kan du se hur tegel- och betongpannetak är konstruerade. Det finns många begrepp kopplade till takkonstruktionen som kan vara bra att ha koll på. 

Olika-delar_tak_jpg

 Olika-delar_tak-läkt_2_jpg

Taket och huset som system

Byggtekniskt påverkar husets olika delar varandra. Fukt som kommer inifrån huset och sedan kondenserar på takets insida, leder till samma skador som ett läckage av vatten som kommer utifrån. Kondens på takets insida kan leda till lika allvarliga konsekvenser som en skada i taket där det tränger in vatten utifrån.

Förändringar i husets isolering, värmesystem, vindsventilation eller fönsterrenovering kan alla leda till kondens på insidan av yttertaket och på så sätt öka risken för fuktskador. Att ta hjälp av en fuktexpert kan vara väl investerade pengar.

Taket-och-huset-som-system_jpg

Sammanfattning

Nu har du fått lära dig mer om tak och dess funktionalitet och hur viktigt det är med balansen mellan ventilation, fukt och värme för att ett tak ska fungera på rätt sätt.


 

2. Hur mår ditt tak?

Fukt kan färdas på många olika sätt. En fuktfläck i vardagsrummet kan likväl komma från en skada i underlagstaket ovanför köket. Har du koll på hur ditt tak mår? Genom att regelbundet kontrollera ditt tak kan du på ett enkelt sätt öka livslängden genom att hitta fel och skador i ett tidigt stadium. I den här stycket får du några tips och råd på hur du kan se hur ditt tak mår.

Inspektera vår och höst

Oavsett vilken typ av tak du har är det bra att ha för vana att kontrollera det minst en gång på våren och en gång på hösten. Genom att kontrollera ditt tak regelbundet kan du förlänga livslängden på det. Vissa saker är lätta att åtgärda och kräver liten arbetsinsats.

Det är också bra att kontrollera taket efter kraftig blåst eller regn. Ett väl underhållet tak kan hålla betydligt längre än ett som inte underhålls. 

Börja inifrån

Det första du ska göra är att gå upp på kallvinden när du ska kontrollera och ställa diagnos på ditt tak. Leta efter fuktfläckar och mikrobiologisk tillväxt i form av svampar och alger. Gör en koll under råsponten och titta extra noga där det finns eventuella genomföringar i undertaket.

Vanliga ställen där fukt- eller rötskador uppstår är till exempel vid takfoten, vid murstocken eller vid ventilationsrör och stosar. På bilden nedan kan du se exempel på hur fuktfläckar och mikrobiologisk påväxt kan se ut.

Börja-inifrån-tak_jpg

Ventilation - Luftspalt under pannor

Har du ett tak med betong- eller tegelpannor är det viktigt att se till att den lutspalt som finns under pannorna inte blockeras. Vid blockering finns det en förhöjd risk för att takkonstruktionen inte ventileras tillräckligt mycket och därmed inte torkar inte eventuell fukt upp. Det ökar således risken för fuktskador. Var noga med att hålla rent och plocka bort löv, kvistar och till exempel getingbon.

Ventilation-tak_jpg 

Mossa

I skuggiga lägen får tak oftare påväxt av mossa. Kolla om det finns träd eller grenar som går att ta bort för att minska skuggläget. Takmaterial med slätare yta får också mindre påväxt.

Livslängden på taket påverkas inte utav mossa utan har endast en estetisk inverkan. Om du vill ha ett tak med patina är mossa inget problem.

Avvattningssystem

Se till att takets avvattningssystem fungerar ordentligt och inte är igensatt. Med avvattningssystem menas vinkelrännor (ränndalar), utkastare, hängrännor och stuprör.

Takpannor

Inspektera att takpannorna ligger på plats och att de är hela och inte skadade. Eventuella trasiga takpannor bör bytas ut direkt.

Gör gärna ett par stycken stickprov där du lyfter på en takpanna och inspekterar underlagspappen. Bubblor, glipor och sprickor i underlagspappen innebär troligen att den behöver åtgärdas.

Checklista för takvård

Följande checklista är användbar för takvård av de flesta sorters tak.

 • Kontrollera nocken och takytorna.
 • Kontrollera gavlarna.
 • Kontrollera ventilation, vinklar och rännor.
 • Rensa och ta bort växter och skräp.
 • Kontrollera taksäkerhetsutrustning.

Sammanfattning

Nu har du fått lära dig om hur du kan inspektera och underhålla ditt tak. I avsnittet nedan “Rengöra, måla eller byta taket” får du veta mer om vilka åtgärder du bör ta efter att du har ställt en diagnos över hur ditt tak mår.


 

3. Rengöra, måla eller byta taket?

Visste du att tegel är ett mer än 4500 år gammalt takmaterial? Alla takmaterial kräver dock omvårdnad. När du inspekterat ditt tak finns olika lösningar och behov beroende på vad du hittar. Här får du veta mer om när du ska rengöra, måla eller byta ditt tak.

Rengöra tak från mossa och alger

Om du efter inspektionen av ditt tak inte hittat några fuktfläckar eller mikrobiologisk påväxt kan det ändå bra att rengöra det.

 • Börja med att mekaniskt ta bort mossa och skräp till exempel med hjälp av en piasavakvast.
 • Spola rent taket med vattenslang.
 • Om så önskas. applicera därefter moss- eller algtvätt för att fördröja återkomst av påväxt.

Målning av tak

Om du har tvättat och rengjort ditt tak men det ändå inte är nöjd med resultatet och det fortfarande ger ett slitet intryck, kan målning vara ett alternativ. Många plåttak kräver målning för att garantier ska gälla. När det gäller pannor är målning bara kosmetika och har ingen effekt för hållbarheten. 

Plåttak

För plåttak kan förbättringsmålning vara ett underhållskrav för att rostgarantier ska gälla. I vissa fall kan även en total ommålning med visst tidsintervall krävas. Plåttak kan, och ska därför i vissa fall målas om.

Betongpannor

Betongpannor kan efter rengöring målas men det är viktigt att vara medveten om att det bara ger ett estetiskt lyft av taket. Takets hållbarhet är till största delen beroende av underlagstaket.

Resultatet och livslängden på målningen varierar stort och det finns tyvärr många exempel med misslyckat resultat.

Tegelpannor

Tegelpannor får aldrig målas. Tegel består av porer som inte får täppas till. Om ett tegeltak målas riskerar det att få frostskador då det inte längre kan andas.

Tegelpannornas absorption är en av fördelarna med tegel då det kan transportera ut fukt från utrymmet under pannorna när den övre ytan torkar.

Tak_målning_jpg 

Byte av tak?

Om du efter kontrollen av ditt tak har hittat fuktfläckar eller mikrobiologisk påväxt bör du anlita en fackman för en utförligare besiktning. Det kan nämligen vara så att det krävs ett helt byte av taket. 

Om du inte hittat fuktfläckar men har ett gammalt tak kan det ändå vara värt att låta en fackman göra en bedömning av takets skick. Det är bättre att kontrollera ditt tak en gång för mycket!

byte-av-tak_jpg 

Sammanfattning

Nu har du fått lära dig mer om vad det innebär att rengöra och måla taket och när det kan vara läge att fundera över ett takbyte. l avsnittet “Att byta tak” för du lära dig mer om vad som är viktigt att tänka på när du väl har bestämt dig för att byta tak.


 

4. Att byta tak

Visste du att vi i snitt byter ett och ett halvt tak under en livstid? När du väl bestämt dig för att byta tak finns det flera saker att ta ställning till. I det här avsnittet får du tips och råd på vad som är viktigt att tänka på innan du startar det praktiska arbetet. 

Allt eller inget

Taket är ett system. Det är rekommenderat att använda sig av komponenter som är anpassade och testade att fungera tillsammans. Ofta är det dessutom ett krav för att garantier ska gälla, att de ingående komponenterna kommer från samma tillverkare.

Att bara byta ut exempelvis pannorna ökar inte livslängden på taket om underlagstaket och övriga komponenter får vara kvar orörda.

tak-att-byta-tak_jpg

Ditt behov

Vid ett takbyte behöver du inte använda samma lösning som tidigare. Det är bättre att utgå ifrån vilka behov som är viktigast för dig. 

Utseende

Vilket utseende vill du ha på ditt tak? Tegel- och betongpannor finns i flera olika färger och utförande för att passa olika husstilar. Även plåttak går nuförtiden att få i olika designer.

Funktion

Funktion är en annan viktig parameter vid val av tak. Idag finns till exempel takpannor som håller sig svalare och sänker inomhustemperaturen med två grader under en varm sommardag (jämfört med en standardtakpanna).

Energiförbrukning

Genom att välja isolersystem för utvändig isolering av tak går det att sänka energiförbrukningen i en villa. Det och ett öppet underlagstak kan också minska fuktproblem.

Livslängd

Även inom tak finns standardlösningar och mer påkostade lösningar. Är takets livslängd en av de viktigaste aspekterna för dig kan det vara värt att satsa på en mer påkostad lösning för takets underliggande delar.

tak-behov_jpg 

Materialkostnad liten del i sammanhanget

Det som kan vara bra att ha i beaktning vid ett takbyte är att arbetskostnaden är den största utgiften. Materialkostnaden står för en mindre del. Det är bra att ha i åtanke, att se till totalpriset när det kommer till val av produkt. 

Tak-materialkostnad_jpg

Bygglov

Ibland kan det behövas bygglov när du byter tak och gör vissa förändringar. Kontakta kommunens byggnadsnämnd för att säkerställa vad som gäller i ditt fall.

Tänk på att även ett nytt färgval kan innebära att ett bygglov krävs.

Garantier och försäkring

När du väljer tak är det bra att ta reda på vad som gäller kring garantier och försäkringar.

Det är viktig att förstå skillnaden mellan produktgaranti och funktionsgaranti.

 • En produktgaranti kan innebära att bara produkten byts ut och att ingen ersättning ges för skadan som det orsakat.
 • En funktionsgaranti kan ges på ett helt system förutsatt att det installerats på rätt sätt.

Bra att veta är att en vanlig hemförsäkring i normala fall inte täcker fuktskador på huskonstruktionen som uppkommit på grund av läckande tak. Det finns tilläggsförsäkringar till hemförsäkringen men det täcker endast en liten del av kostnaden.

Göra själv eller anlita

Om du är en hantverkare eller är mycket praktiskt lagd kan du lägga ditt tak själv. Att lägga tak själv är däremot tidskrävande och kräver att du även har hjälp av minst en person till samt rätt skyddsutrustning. Har du inte rätt kunskaper bör du anlita en erfaren hantverkare.

På grund av ansvarsfrågor och garantier gäller principen allt eller inget även här. Anlitar du en hantverkare rekommenderas att du låter dem ta ett totalt entreprenörsansvar för att garantier ska gälla.

Sammanfattning

Nu har du fått lära dig mer om vad som är viktigt att tänka på inför att du ska byta tak. l avsnittet “Taksäkerhet” får du bland annat lära dig mer om vilka skyldigheter du har som husägare när det gäller taksäkerhet.


 

5. Taksäkerhet

Fallolyckor är den olyckstyp som tyvärr leder till flest dödsfall. Bland vuxna är fallolyckor ofta kopplade till stegar och tak. De finns därför flera olika lagar som styr säkerheten kring ditt tak och utformningen. Nedan du en övergripande insikt vilka regler som gäller samt var du kan hitta mer detaljerad information.

Ditt ansvar som husägare

Du som husägare har ansvaret för taksäkerheten på och kring din fastighet.

Det är framförallt vid två tillfällen du behöver ha i beaktning när det gäller taksäkerhet:

 • När någon ska utföra arbete på taket. Det ska gå att ta sig upp på taket, röra sig uppe på taket och utföra arbetet uppe på taket på ett säkert sätt.
 • När det finns risk att snö eller is faller ner från taket och medför skada på personer eller annans egendom.

tak-ansvar-som-husägare_jpg 

Taksäkerhet

För att öka taksäkerheten finns en rad olika skyddsanordningar, uppstigningsanordningar och tillträdesanordningar. Vilka skyddsanordningar som krävs på ditt hus är beroende av bland annat fasadhöjd, takets lutning och höjd på skorstenen.

Skyddsanordningar behöver alltid finnas. Tillträdes- och uppstigninganordningar är behovsstyrda.

Nedan ser du två exempel på skyddsanordningar och tillträdes- och skyddsanordningar.

tak_taksäkerhet_jpg

Lagar och regler

Det finns flera lagar och regler som är kopplade till taksäkerhet som till exempel:

 • Boverkets byggregler (BBR).
 • Plan- och bygglagen (PBL).
 • Arbetsmiljölagen.
 • Ordningslagen.

Underhåll av taksäkerhet

Se till att underhålla de taksäkerhetsanordningar som du har på ditt tak och gör för vana att inspektera dem en gång under våren och en gång under hösten. Vissa produkter kräver besiktning av behörig fackman.

Taksäkerhetsanordningarna slits av väder och vind och måste vara helt tillförlitliga när de används. Det är ditt ansvar som fastighetsägare.

Sammanfattning

Nu har du fått lära dig mer om vad som är viktigt att tänka på när det gäller taksäkerhet och var du kan hitta mer information kring lagar och regler. I avsnitet “Att möta hantverkare" får du lära dig mer om vilka frågor som är bra att få svar på innan du anlitar en hantverkare. Du får också prisexempel på vad det kan kosta att byta ett tak via entreprenad.


 

6. Att möta hantverkare

Visste du att konsumenttjänstlagen styr vilka rättigheter du har när du köper takentreprenad om inte annat avtalats? Det gör att det finns mycket att tänka på när du ska upphandla hantverkare för att byta tak. Här får du tips och råd på vad som ska finnas med i offert och avtal. Du får också prisexempel på vad det kan kosta att byta ett tak via totalentreprenad.

Tidsåtgång

Räkna med att det tar ett antal månader innan ett projekt kan startas. Att planera och upphandla är tidskrävande så var ute i god tid. 

Räkna med att handläggningen hos kommunen tar tid om det krävs bygglov eller bygganmälan.

När du väl har kontrakterat en hantverkare kan det dessutom ta tid innan de kan påbörja arbetet. Själva takbytet behöver inte ta lång tid, ofta är arbetstiden mindre än en vecka.

Totalentreprenad för garanti och ansvar

För att garantier och ansvar ska vara tydligt är det klokt att köpa in totalentreprenad när gäller att byta tak (att lägga tak på egen hand kräver att du är mycket händig och kunnig i ämnet).

Med totalentreprenad menas att du har ett avtal med en entreprenör som ansvarar för projektering, genomförande och material. Entreprenören ansvarar för hela bytet av taket.

Offert

Se till att be om referenser och kontrollera att företaget har F-skattsedel. I en offert för byte av tak bör följande delar finnas med och vara specade:

 • Rivning och bortforsling
 • Material
 • Anmälan av ROT-avdrag
 • Arbetets omfattning
 • Fast pris eller löpande pris

Vem kan du lita på?

En oseriös hantverkare gör inte allt underarbete som krävs och kanske fuskar både med skatter och arbetsmiljöregler för att hålla ett lågt pris. Så när du får offerter från takläggare kan du märka att priserna skiljer sig åt. Konsekvenserna av undermåligt underarbete kan bli att takets livslängd förkortas avsevärt och risken för stora skador på huset ökar.

Konsekvensen av att inte följa arbetsmiljöreglerna är att någon kan skada sig, arbete på hög höjd är farligt. Du som husägare kan även bli skadeståndsskyldig vid en eventuell olycka.

Avtal

Se till att få ett skriftligt avtal när du anlitar hantverkare. Det minskar risken för missförstånd och det är lättare för dig som konsument att få rätt vid en eventuell reklamation. Avtalet ska avspegla det som offererats.

Var noga med att få med start- och slutdatum, betalningsvillkor, förseningsvite och hur eventuella tilläggsarbeten hanteras.

Vad kan det kosta?

Att renovera sitt tak är en investering för huset. Rätt gjort så är det nya taket problemfritt i 50 år med låg risk för skador och läckage.

Vad ett takbyte kan kosta varierar kraftigt beroende på hustyp, läge och skick Följande kalkyl kan användas som en hjälp men är ingen absolut sanning.

Vi har räknat på svenska normalvillor (110-180kvm takyta), men då både skick och form varierar blir resultatet ett prisspann.

Priset inkluderar underlagstak, läkt, takpannor, takfotsplåt, vindskivor, fågellist, nockband, ventilationshuv, avloppsluftare, nytt nederbeslag skorsten, taksteg inklusive glidskydd för stege, snörasskydd, nya hängrännor och stuprör.

Kalkylen inkluderar inte extraordinära arbeten som reparation av skador på takstomme, stora plåtarbeten på takkupor och så vidare.

tak_hantverkare_jpg

Kalkyl

tak-kalkyl_1_jpg

*Nödvändigt för att följa arbetsmiljölagen

** Arbetskostnad som berättigar ROT-avdrag

Rättigheter som konsument

Konsumenttjänstlagen styr över vilka rättigheter du har som konsument när du köper tjänster som till exempel takentreprenad av hantverkare. Lagen reglerar ansvaret mellan konsumenten och hantverkaren där inte annat avtalats.

Sammanfattning

Nu har du fått lära dig mer om vad som är viktigt att tänka på när du anlitar hantverkare.

Det här är den sista av sex stycken avsnitt som ska hjälpa dig som privatperson att få en ökad kunskap kring tak, taksäkerhet och hur ditt eget tak mår.