logotyp
XL-BYGG Skärhamn
Öppettider

Betong & Golvavjämning - XL-BYGG Skärhamn

Vårt betongsortiment sträcker sig från den enklaste standardbetongen för hemmafixaren till avancerade specialbetonger. Underhåll och reparation är viktigt för att ge betongen lång livslängd.

Betong

Betong är ett byggnadsmaterial som består av bergmaterial (ballast, som består av sand, grus och sten) sammanbundet av cementpasta (cement och vatten). Hållfasthet är betongens viktigaste egenskap, näst efter beständighet. Betongens hållfasthet bestäms främst av vattencementtalet, men även cementtyp och ballastens egenskaper och sammansättning är av stor betydelse. Därmed är en annan mycket viktig faktor för betongens hållfasthet fördelningen av byggmaterial med olika partikelstorlekar. Vanligtvis används sten, grus och sand samt filler av olika typer. Ballastmaterialet består vanligtvis av material med partikelstorlekar ner mot en tiondels millimeter.

Betong har en hög hållfasthet samtidigt som det är formbart och beständigt vilket hör det till det mest använda och ett av det viktigaste byggmaterialet. Beroende på vilket projekt du står inför behöver du också anpassa vilken betong du ska använda.

  • Finbetong – vid skikt om 20-100 mm. 
  • Grovbetong – vid skikt över 50 mm. 
  • Expanderbetong –vid undergjutning av skikt om 10-100 mm. Används exempelvis till stål- och betongpelare och betongelement.
  • Reparationsbetong – vid skikt om 20-100 mm. Används till betonglagning i utsatta miljöer.

Betong krymper under härdning på grund av en kemisk process som gör att vatten avdunstar. En alltför snabb härdning kan få betongen att spricka. Därför rekommenderas att betongen hålls fuktig under härdningen som kan pågå i upp till tre veckor.

Golvavjämning

Golvavjämning kan betyda både produkt och metod som används i syfte att åstadkomma en färdig och plan golvyta. 

Tänk på:

  • att läs alltid anvisningar vad gäller underlag och primers.
  • att underlag, tjocklek och torktid styr materialvalet.
  • att spackelskiktet aldrig blir starkare än vad underlaget är.
  • att blanda inte mer spackel än vad du hinner göra av med.  

Filter