logotyp
XL-BYGG Norrby Trä Borås
Öppettider

R-företag

Rekommenderat företag

XL-BYGG Norrby Trä & Byggvaror AB har blivit rekommenderade tack vare sitt sätt att agera mot kunder, medarbetare, leverantörer och andra intressenter. De har förbundit sig att ta ett etiskt ansvar och följa R-licensens Etikpolicy. R-Företagen genomför återkommande mätningar för att verifiera företagskulturen hos XL-BYGG Norrby Trä & Byggvaror AB.

Vad innebär en R-licens?

R-licensen är en unik kvalitetsstämpel för företag som står för god affärsetik. För att erhålla en licens behöver man genomgå en kvalificeringsprocess i flera olika steg. En licens går inte att köpa man måste bli rekommenderad. 

Alla företag ska bli medvetna om betydelsen av ett etiskt förhållningssätt i sin affärsverksamhet och därmed bidra till en långsiktigt god företags- och samhällsutveckling.

Med god samhällsutveckling menar vi de som värnar om samhällsnytta, ansvar, kompetens, medmänsklighet och integritet för alla sina intressenter.

Vi syftar till att R-märkningen ska bli Nordens mest kända kvalitetsstämpel när det gäller etiskt företagande och ledarskap.

Klicka här för att läsa mer om att vara ett R-företag.

För att se en film vad det innebär att vara ett R-företag så klicka här Klicka här