logotyp
XL-BYGG Lundgrens

Södra Timber

Är en global leverantör av sågade, hyvlade och impregnerade trävaror och Nordens ledande tillverkare av träinteriörprodukter. 26 produktionsenheter i Sverige, Norge, Danmark och Litauen. Södra producerar 2,1miljoner m3 sågade, hyvlade och impregnerade trävaror per år samt en betydande mängd träinteriörprodukter, där lister är huvudprodukten.

 

Vi tar till vara hela skogens trädflora

En majoritet av produktionen kommer från barrträd. Men vi använder också ek, ask, alm, björk och lönn, bland annat.

 

Ett brett och attraktivt produktutbud

Byggträ

Konstruktionsvirke och produkter för Bjälklag, Ytterpaneler, Reglar, Takstolar, Trall och emballage.

Interiörträ

 • Golv – Massivträ, parkett
 • Paneler – Massivträ, MDF
 • Panelskivor -  MDF
 • Limfogsskivor
 • Lister – Massivträ, MDF
 • Trädekor
 • Inredningsdetaljer
 • Staket och stolpar

Vår verksamhet är ett ekologiskt hållbart kretslopp

 • Råvaran är förnybar. För varje träd vi använder, planterar vi minst tre nya

 • Vi utvecklar plantor och skötselmetoder för snabbare återbeskogning

 • Restprodukterna blir energi som driver produktionsenheterna. Södra är självförsörjande på el.
 • Produkterna är återvinningsbara

 

Mer information hittar du på: www.sodra.com