logotyp
XL-BYGG Hans Anders, Ystad
Öppettider

Tjänster

Gäller från den 1 mars 2020 och tillsvidare.

I snart 170  år har vi på XL-Bygg Hans Anders sålt byggmaterial, vilket är betydligt längre än många av våra kol- legor i branschen. Vår gedigna erfaren- het gör att vi inser vikten av att ha en väl samordnad logistik samt en tydlig prislista för tjänster till proffskunder.

Företagets grundare, Hans Andersson, var lantbrukare och förstod värdet av en fungerande samordning. Han åkte till Småland för att skeppa hem timmer till den kvarn han skulle bygga. Han flottade timret från kusten utanför Trelleborg några kilometer inåt land, men när kvarnen var klar fanns det virke över. Det sålde han till grannarna och därmed inledde Hans Anders sin karriär som byggmaterialhandlare.

864x200_Hans-Anders_1.jpg

Idag byggs det inga kvarnar i trä, men behovet av tjänster har aldrig va- rit större. Vi i byggbranschen ligger lite efter andra branscher när det gäller logistik. Ofta pratar vi om kvadratmeterpriset på gipsskivan när den ligger på vårt lager – men det är inte där den ska användas. Istället borde vi prata om vad gips- skivan kostar per kvadratmeter när den är monterad. Då har vi, förutom kostnaden för att flytta  gipsskivan från fabriken till den plats du ska använda den lagt till all hantering före och på byggarbetsplatsen, samt all hantering av spill.

864x200_Hans-Anders_2.jpg

Men med en ännu en bättre fram- förhållning och tydligare planering skulle vi tillsammans bli mer kostnadseffektiva. Vi är övertygade om att det ger den monterade gipsskivan en lägre kostnad vilket gör kunden ännu mer nöjd och du ökar din lönsamhet. Detta gäller självklart inte bara gipsskivor, utan alla typer av byggmaterial och förnödenheter.

Vi vill bidra till ett mer konkurrentkraftigt och lönsamt byggande. För att hjälpa dig att hjälpa dina kunder har vi tagit fram en prislista för tjänster till proffskunder där vi visar alla de olika tjänster som vi erbjuder, med syfte att minska kostnaden för produkten på arbetsplatsen samt öka din lönsamhet. Kontakta oss på XL-Bygg Hans Anders så berättar vi mer.

 

Tjänsteprislistan kan du ladda ner under "dokument" längst ner på sidan!