logotyp
XL-BYGG Hans Anders, Ystad
Öppettider

ÅRETS XL-BYGG DELÄGARE

Motivering - Årets delägare 2019

Årets XL-BYGG delägare är en mycket stark aktör i sitt område. Man har i flera år uppvisat en stark och växande verksamhet och  en okuvlig vilja att ta ännu mer marknadsandelar. Stolta traditioner, starka ledare och en väldigt engagerad personal som man stolt lyfter fram är viktiga nycklar för att kunderna trivs så bra.

God lönsamhet, hög ökningstakt, fokus på hållbarhet och en stor lojalitet till kedjans avtal är alla utmärkande faktorer för årets vinnare. Allt det plus en stor vilja att hjälpa kedjekollegorna med sin kunskap i flera olika råd gör att priset för bästa XL-BYGG delägare 2018  går till XL-BYGG Hans Anders.