logotyp
XL-BYGG Byggcenter Varberg

Spånskivor - XL-BYGG Byggcenter Varberg

Vanliga användningsområden för spånskiva är möbler, inredning och inte minst inom byggindustrin. Vid användning av spånskiva till möbler eller inredning beläggs skivan med dekorpapper (melamin) då den inte har samma jämna och fina yta som exempelvis MDF-skivan.

Spånskivor är formstabila skivor av sågspån som har en kärna av grövre spån och ytskikt av finare spån. Liksom OSB-skivor värmepressas spån och lim samman till stora skivor. Limmet är normalt sett karbamidlim eller urealim. För att göra skivorna beständiga mot väta och fukt används bindemedel som melamin men även fenol, cement eller gips kan förekomma.

Det finns skivor anpassade för olika ändamål såsom för golv, innertak, underlagstak, väggar, möbler och inredning. Det finns skivor som är anpassade efter miljöer med både hög och låg fuktbelastning och klassificeras enligt SS-EN 312 efter användning:

P4 – baskvalitet, torrt klimat (klimatklass 1)
P5 – baskvalitet, fuktigt klimat (klimatklass 2)
P6 – högre kvalitet, torrt klimat (klimatklass 3)
P7 – högre kvalitet, fuktigt klimat (klimatklass 4)

 

Källa: Svenskt Trä, http://www.traguiden.se/om-tra/materialet-tra/trabaserade-produkter/skivmaterial1/spanskivor/

Filter