logotyp
XL-BYGG Burträsk
Öppettider

Trall & altan - XL-BYGG Burträsk

Vi älskar när träet gör rätt jobb. Just därför lägger vi stor vikt vid att du väljer rätt virke och rätt kvalitet beroende på projekt och läge. Vi får ofta frågor om vilken trall som bör läggas var. Låt oss därför reda ut vilka sorter och vilken klassning det är vi rekommenderar beroende på var trallen ska ligga.

Med oss får du alltid den gamla hederliga svenska trättraditionen på köpet. Vi på XL-BYGG har faktiskt flest träexperter i landet. Som lokala bygghandlare, sprungna ur de gamla tidernas brädgårdar – inte sällan med över 100 års erfarenhet på din ort – så vet vi vad du behöver beroende på var i landet du är. Kom till oss och ta hjälp av våra bollplank som hjälper dig med ditt projekt.

Bra att veta - Valet av dimension påverkar knappt priset 

Går man endast på löpmeterpriset verkar dimensionen 22x95 mm vara mycket billigare. Men, ju tunnare tralldäck du väljer, desto mer ökar åtgången av stödreglar, beslag, skruv och arbetstid. Nedan jämför vi trallvirkesdimensionerna för en altan på 30 kvm. Naturligtvis varierar åtgången beroende på hur den verkliga altanen ser ut. Vi har därför gjort generella antaganden om åtgång av skruv, beslag och stödreglar samt räknat med en 5 mm springa mellan brädorna. Själva konstruktionsdelen med bärlinor och plintar är inte med i jämförelsen, då den inte påverkas av storleken på trallvirket.

1.png

Tänk på var trallen ska ligga

Det finns en hel del alternativ när det gäller trall och alla är ungefär lika goda. Om du lägger samma trall under tak och bar himmel bör du tänka på att materialet utvecklas olika. Under bar himmel utsätts träet för sol och regn vilket gör att det kommer få en annan nyans än den del som är under tak. Skyddar du trallen så funkar de flesta utmärkt utomhus och de håller längre. Du bör tänka på att produkterna inte ska monteras i direkt kontakt med mark eller vatten om de inte är speciellt avsedda för det.

Rätt trallskruv gör halva jobbet 

Vår rostskyddsbehandlade och typgodkända trallskruv har skärande borrspets, snedställda och längsgående skär mellan gängorna, vilket ger dig minskad risk för sprickor i trä, lägre moment vid idragning och minskad iskruvningstid. Skruva ner skruven 1–2 mm under brädans yta. Rekommenderad skruvlängd vid olika tralltjocklekar: 22 mm = 41 mm skruv, 28 mm = 57 mm skruv, 34 mm = 75 mm skruv.

Köp inte trallvirke - Köp en uteplats

Ska man välja en ”budgettrall” eller en finare med färre kvistar och som håller längre? Valet är enkelt. I alla fall om man frågar oss på XL-BYGG. Tryckimpregnerat virke finns i flera olika dimensioner och kvalitetsklasser – allt från budget till högre kvalitet. Om du bara tittar på löpmeterpriset på trallvirket verkar ”budgettrall” klart billigast. För den vanligaste dimensionen 28x120 mm rekommenderar vi trallvirke av högre kvalitet. Då får du ett virke med finare trästruktur och färre fel som man annars kan bli besviken över i efterhand. Och en uteplats på ca 30 kvm kostar bara någon eller några tusenlappar mer – man får det man betalar för helt enkelt.

Välj tryckimpregnerat för uteplatsen

Ett virke med impregnering ökar träets motståndskraft mot träförstörande organismer som kan skada din uteplats. Tryckimpregnerat virke finns i flera olika dimensioner och kvalitetsklasser – från budget till mer noga utvald sortering, som vi rekommenderar. Vi på XL-BYGG erbjuder virke i två kvalitetsnivåer: XL-trall och XLENT trall. 

2.png

XL TRALL: Denna trallkvalitet håller en hög kvalitet och har färre och friskare kvistar, färre sprickor, bättre ytfinish och bättre formstabilitet än de billigaste på marknaden. NTR-klass AB, sortering G4-2 med få inslag av 3.  28 x120 mm.  

3.png

XLENT trall: Detta är den absolut finaste trallen vi kan erbjuda. Virkeskvaliteten är likvärdig med exempelvis invändigt massivt furugolv och lister. Noga utvald genom sortering i flera led. Färre och friskare kvistar och utskuret från trädets allra bästa delar för maximal användarvänlighet och funktionalitet. NTR.klass AB, sortering G4-1 med få inslag av 2. Pris/lpm. 28 x120 mm. 

En altan består av tre delar 

Stödpunkterna

Stöd punkterna kan gjutas fast eller så grävs färdiga betongplintar ned. På dessa punkter fästs reglar (bärlinor) som blir själva ramverket för din altan. Reglarna är normalt 45 mm tjocka och i höjderna 145, 170 och 195 mm. Höjden styrs av hur markförhållandena ser ut och hur många bärande stödpunkter du behöver.

Trallaltan_863x200.jpg

Tralldäcket

De vanligaste storlekarna på trallvirket är 22x95 mm, 28x120 mm och 34x145 mm. 22x95 mm blir något billigare, men mer arbetskrävande och risken för en svajig altan är större. Väljer du 28x120 mm, får du en mer traditionell altan. Vill du ha en extra stabil och rejäl altan väljer du 34x145 mm.

5.png

Ramverket - håll dig till regelverket

Våra rekommenderade avstånd/spännvidd mellan stödpunkterna vid olika dimensioner av reglar är: 

45x145 mm – ca 150-200 cm 

45x170 mm – ca 180-260 cm 

45x195 mm – ca 210-300 cm 

Mellan reglarna monteras stödreglar för trallvirket ex. 45x95 mm, som enklast monteras med en balksko. Regeln kan också placeras direkt på bärlinor om höjden på din altan tillåter det. Och istället för stödreglar kan du välja att endast ha bärlinor hela vägen.

6.png

Allt virke sorteras i olika kvaliteter

Kvaliteten på virke bestäms genom visuell sortering, vanligen på sågverket. Man tittar efter saker som kan försämra hållbarheten, till exempel deformationer, sprickor, kvistar och vresved. Enligt standarden för handelssortering, SS-EN 1611-1, så görs sorteringen på exempelvis trallvirke på alla sidorna. Sorterna kallas då för G4. Sortbeteckningarna följs av en siffra som anger virkets kvalitet, 0–4, med 0 som högsta kvalitet. En sort kan då få beteckningen G4-2, vilket innebär en 4-sidig visuell sortering av typiskt byggvirke,ex. vår XL-trall.

Impregnerat virke håller längre

Tryckimpregnerat virke har högre motståndsgraft än obehandlat virke, vilket ger längre livslängd och minskar rusken för angrepp av rötsvampar och insekter. Tryckimprengerat virke finns i flera kvalitetskontrollerade NTR-klasser (texten nedan är tagen från Svenska Träskyddsföreningens NTR-Standard). 

NTR/M: är avsett att användas i träkonstruktioner som riskerar att angripas av marina träskadegörare, t.ex. skeppsmask, samt i konstruktioner som utsätts för extrema påkänningar eller för vilka man ställer. Exempel på användningsområden är kajanläggningar, grundpålar och kyltorn.

NTR/A: är avsett att användas för virke i markkontakt och i sötvatten, samt i särskilda fall ovan mark, där man har en betydande risk för rötangrepp. Exempel på användningsområden är ledningsstolpar, sliprar, stängselstolpar samt trall i direkt markkontakt.

NTR/AB: är avsett för användning i utsatta konstruktioner ovan mark. Exempel på användningsområden är staket och vindskivor.

NTR/B: Trä impregnerat enligt klass B är endast avsett för utvändiga snickerier som fönster och dörrar. Standarden tar hänsyn till att det kemiska träskyddet ska utformas efter risken för biologiska angrepp som man kan räkna med att träet kommer att utsättas för i sin slutliga användningsmiljö.

En skog av trall

Dagens tralltyper finns i en mängd olika kvaliteter. Du kan välja mellan funktion, utseende och underhåll. För att du inte ska gå vilse i trallskogen har vi här sammanställt de vanligaste altanmaterialen som du hittar på XL-BYGG.

Tryckimpregnerad trall (grön)

Sveriges populäraste trall. Det självklara valet för dig som inte vill lägga ner mycket pengar och tid på underhåll. Praktiskt och passar i de flesta miljöer. Tryckimpregnerad trall får med tiden en grå patina. På marknaden finns olika kvaliteter – satsa på en premiumtrall med mindre kvistar, det tjänar du på i längden. Tryckimpregnerad trall finns även i brunt och i rillat utförande . Dessa varianter är lite dyrare. Leverantör Moelven. 

7.png

Sibirisk lärk

En stark tvåa bland populära val och utmanare till den traditionella tryckimpregnerade trallen. Ett elegant och ekologiskt alternativ med hög slitstyrka. Det är de höga andelarna av harts och syror i kombination med det karga klimatet som ger materialet dess unika egenskaper. Ett miljövänligt alternativ med god naturlig beständighet som kostar lite mer än tryckimpregnerad trall. Värt att nämna är att sibirisk lärk bör monteras med större expansionsutrymme. Leverantör Moelven. 

8.png

Cumaru

Ett mycket hårt och slitstarkt ädelträ som lämpar sig bra för utomhusbruk. Har en rödaktig ton som bevaras bra om du oljar regelbundet. Utan oljning får cumaru en silvergrå nyans som kräver minimalt med underhåll. Materialet har ett naturligt skydd mot svamp och röta. Därför är det många som väljer att lägga cumaru i poolområden. Priset ligger i det övre segmentet men å andra sidan får du ett trallgolv som håller i många år.

9.png

Thermowood

Ett samlingsbegrepp för träslag som får sina egenskaper genom att behandlas genom uppvärmning och i vissa fall ånga. Vanligast är ask och furu, alla träslag som behandlas på det här sättet blir brunare. En nyans som bevaras med oljning. Furu, och ibland gran, är ofta kvistrik, vilket vissa tycker ger en tilltalande och levande finish. Ask är i princip kvistren. Om du inte underhåller med olja kommer träet att anta en gråare ton med åren. Det är formstabilt och har lägre vikt än vanligt trä. Ett bra miljövänligt och Svanenmärkt alternativ men snäppet över sibirisk lärk i pris. Leverantör Moelven. 

10.png

Organowood

Den nya generationens träskyddsmedel. Miljövänligt med både flam- och rötskydd och utan giftiga tungmetaller. Istället för att ta död på svamp skapar Organowood en fysisk barriär som hindrar svampen från att kalasa på virket. Skyddet finns att köpa på burk men också i form av modifierat virke som är behandlat med samma metod. Trallvirket är av svensk furu och finns i olika nyanser. Virket har en hård yta och kommer med en 10-årig rötskyddsgaranti.

11.png

13 korta tips som ger resultat!

 • Ju tätare mellan stödreglarna, desto stabilare däck.
 • Gå på helheten, inte bara på löpmeterpris.
 • Ha rätt skruvlängd.
 • Lämna 3-5 mm mellanrum mellan brädorna. Är virket blött, lägg det utan mellanrum (gäller tryckimpregnerat).
 • Däcket ska luta lätt utåt, så att regn och smältande snö rinner undan lättare.
 • Mät diagonalerna i ramverket, så att vinklarna blir rätt.
 • Ta hänsyn till centrummåttet mellan reglarna när du väljer längd på trallvirket, så minimerar du spillet.
 • Ha en kraftfull skruvdragare med dubbla batterier.
 • Ha kvalitetsbits, så blir skruvarbetet lättare.
 • Snörslå för att säkerställa att du linjerar rätt.
 • Spara på knäskålarna med knäskydd och använd montagehandskar.
 • Spillbitar ska hanteras enligt din kommuns anvisningar.
 • Mät alltid två gånger och såga en gång.

Filter